Tværfaglig udredning

Tværfaglig udredning

Vi tilbyder tværfaglig udredning hvor vi sammen prøver at løse en given problemstilling relateret til bevægeapperatet.

Vi sparrer også med andre professionelle fagfolk der kan hjælpe til i udredningen.

Kirsten Peder-hestefys-0095 (3)
Kirsten Peder-hestefys-0044
Kirsten Peder-hestefys-0115

Undersøgelsens opbygning:


1) Anamnese: Ejer fortæller om hele sygdomsforløbet og deres egen oplevelse af forløbet indtil nu samt deres forventning til fremtiden.


2) Tidligere undersøgelser: Indhentelse af eventuelle tidligere undersøgelse så som journal, røntgenbilleder etc.


3) Klinisk undersøgelse: Dette er selve undersøgelsen af hesten som skræddersyes til den enkelte patient og det givende problem den kommer med. 

Hesten vil først undersøges i undersøgelsesrum, derefter vil den vurderes på fast bund og blød bund. Alt efter hesten og skaden vises hesten både i longe og under ridning.


4) Yderligere diagnostiske undersøgelser: Hvis der er behov for det lægges der blokader, tages røntgen, ultralydsscannes eller hvad der nu er behov for at komme diagnosen nærmere.


5) Diagnose og behandling: Diagnose og fremtidig plan med behandling og træning gennemgåes med ejer.


 

Genoptræningsplan


Vi hjælper meget gerne til med at lave en realistisk genoptræningsplan for en given skade der er tilpasset den enkelte hest.

Planen er afhængig af skadens omfang og varighed samt hestens form inden skaden indtræffer.

I genoptræning er det vigtigste redskab tålmodighed.